Kategorie albumów: Porcelana

Blog Marka Kotarby

Projekt „INTELIGENCJO WRÓĆ !”

Projekt jest w swoim zamyśle próbą zainicjowania publicznej debaty na temat roli, kulturotwórczego i społecznego potencjału tej grupy. Rozwój technologii cyfrowych dał dzisiaj każdemu nieograniczone możliwości utrwalania ważnych chwil życia

Czytaj więcej »