REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Galeria i sklep internetowy KOTARBA DESIGN na stronie www.kotarbadesign.com (zwany dalej Galerią) prowadzony jest przez firmę:
  RMK CONSULTING Sp. z o.o.
  ul. Akcent 13 C01-937 Warszawa
  NIP 118 208 49 53
  REGON 146145366
  Rachunek bankowy PL77 1160 2202 0000 0002 9158 1321
 2. Stroną dokonującą zakupów w Galerii zwaną dalej Nabywcą jest osoba fizyczna lub firma.
  Stroną dokonującą sprzedaży jest RMK CONSULTING Sp. z o.o. będąca administratorem danych osobowych.
 3. Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach Galerii w chwili składania zamówienia. Wszystkie prace są oryginalnymi, jednostkowymi dziełami sztuki.
 4. Ceny wszystkich przedmiotów znajdujących się w ofercie Galerii są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień jest uzależniona od kolejności  wpłynięcia zamówienia. Ceny zawierają koszty dostawy.
 5. Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany cen przedmiotów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania transakcji promocyjnych w każdym momencie.
 6. Składanie zamówień odbywa się poprzez potwierdzenie zawartości koszyka i poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Po ostatecznym potwierdzeniu chęci zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” zamówienie uważa się za wiążące, a umowę sprzedaży za zawartą. Naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” jest jednocześnie potwierdzeniem znajomości i akceptacją niniejszego regulaminu przez Nabywcę.
 7. W momencie zawarcia umowy sprzedaży Nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie od Galerii na wskazany przez siebie adres e-mail  wiadomości, informujących Nabywcę o stanie realizacji złożonego zamówienia.
 8. Zamówienia w Galerii można składać przez cały rok przez całą dobę. Realizacja zamówień złożonych w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty, niedziele, święta oraz dni tradycyjnie wolne od pracy będzie rozpoczynana następnego dnia roboczego.
 9. W przypadku, gdy Galeria nie jest w stanie zrealizować zamówienia, a kwota została wpłacona na rachunek Galerii, Galeria zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Nabywcę i zaoferować inne rozwiązanie. Jeżeli Nabywca nie będzie usatysfakcjonowany propozycją, Galeria zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu środków na konto Nabywcy. Ponieważ Galeria nie ma wglądu w dane transakcyjne Nabywcy, Nabywca będzie proszony o podanie numeru konta, na które zostaną przelane pieniądze.
 10. Możliwe są następujące formy płatności:
  – przelew tradycyjny,
  – gotówka przy odbiorze.
 11.  Nabywca może opłacić złożone zamówienie przelewem bankowym na konto Galerii:
  RMK CONSULTING Sp. z o.o
  ul. Akcent 13 C
  01-937 Warszawa
  Millennium bank 77 1160 2202 0000 0002 9158 1321
  podając w tytule przelewu numer zamówienia.
 12. Nabywca zobowiązany jest do opłacenia złożonego w Galerii zamówienia w ciągu 14 dni od momentu jego złożenia (wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia). Jeżeli po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie opłacone przez Nabywcę, Galeria ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, a zamówienie zostanie anulowane, o czym Nabywca zostanie poinformowany drogą mailową.
 13. Galeria rozpoczyna realizację zamówienia po uzyskaniu potwierdzenia o wpływie należności z tytułu złożonego zamówienia.
 14. Na łączny czas oczekiwania na dostawę składa się czas realizacji zamówienia przez Galerię oraz czas wysyłki, w zależności od wybranej formy płatności i formy dostawy.
 15. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu adres e-mail trafi informacja zwrotna od Galerii potwierdzająca przyjęcie zamówienia oraz wpływ środków na konto Galerii.
 16. Galeria zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zamówienia.
 17. Galeria oferuje następujące formy przesyłek:
  – odbiór osobisty w siedzibie RMK CONSULTING Sp. z o.o ,  dni robocze w godzinach 9:00 – 16:00
  –  kurier DPD
  – Poczta Polska
 18. Nabywca powinien otworzyć przesyłkę w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera. W przypadku uszkodzenia przedmiotu należy spisać protokół. Bez takiego dokumentu dalsze postępowanie reklamacyjne będzie niemożliwe.
 19. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Nabywcę w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do Adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Nabywca.
 20. W przypadku niezgodności przedmiotu z umową Nabywca ma prawo do reklamacji towaru poprzez odesłanie towaru wraz z pisemną informacją  na adres Galerii. Reklamacji można też dokonać za pomocą e-maila przesyłając zdjęcia dokumentujące oraz informacje pisemne odnoście zaistniałych niezgodności lub wad na adres: biuro@kotarbadesign.com  z dopiskiem „reklamacja” w temacie wiadomości.
 21. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Nabywcy, Galeria naprawi lub wymieni reklamowany przedmiot na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany przedmiot w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Galeria zobowiązuje się odesłać Nabywcy reklamowany przedmiot wraz z pisemną informacją dotyczącą podjętej decyzji.
 22. Nabywca dokonujący zakupów w Galerii może zwrócić produkt bez podania przyczyny w ciągu 14 dni (zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz.U. 2014r. poz. 827 ze zm.), składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenia można wysyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@kotarbadesign.com  z dopiskiem „odstąpienie” w temacie wiadomości lub listownie na adres Galerii.
 23. W razie odstąpienia od umowy sprzedażny, jej strony są zobowiązane do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym.
 24. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej. Koszt zwrotu produktu (odesłania na adres Galerii) ponosi Nabywca. Galeria jest zobowiązana do zwrócenia wartości zwróconego przedmiotu w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu (przesyłki od Nabywcy). Galeria ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu w przypadkach, gdy przedmiot został uszkodzony, jest niepełnowartościowy lub nosi ślady użytkowania.
 25. Wszystkie informacje, rysunki, obrazy, rzeźby, ceramiki, grafiki i zdjęcia na stronach Galerii są chronione prawami autorskimi.
 26. Zamieszczone na stronach Galerii wizerunki przedmiotów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych produktów ze względu na różne właściwości i konfigurację sprzętu komputerowego Nabywcy.
 27. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i instytucji oraz ich znaki firmowe użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.
 28. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Galeria deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 29. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Nabywcy w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia  oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Nabywcę obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Nabywca uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Galerię o wyborze aktualnego.
 30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 31. Wypełniając formularz z danymi osobowymi Nabywca wyraża dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez firmę RMK CONSULTING Sp. z o.o. z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane te nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom, zostaną jedynie przetworzone w celu realizacji zawartej umowy. Jednocześnie informujemy, że Nabywca dysponuje prawem wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
 32. Przedstawiona przez Galerię oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).